Privaatsustingimused

Privaatsustingimused ja isikuandmete töötlemine

Käesolevad privaatsustingimused sisaldavad infot selle kohta, kuidas ja milleks Rebelmom OÜ (veebilehe www.jaanahansman.ee haldaja) isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab. Privaatsustingimused lähtuvad andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR- General Data Protection Regulation).

Privaatsustingimuste eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks ees- ja perekonnanimi, aadress, e-posti aadress ning teave käesoleva lehe www.jaanahansman.ee külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja Rebelmom OÜ teenuste kasutamise kohta.

Külastades ja lugedes käesolevat lehte, nõustute isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjas käesolevas privaatsustingimustes.

1.Isikuandmete vastutav töötaja

Rebelmom OÜ-s on isikuandmete töötlemise eest vastutav töötaja Jaana Hansman. Kontakt tel. +372 58003529 või e-mail jaana@jaanahansman.ee.

Rebelmom OÜ-l on õigus edastada maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio.

2. Kelle isikuandmeid Rebelmom OÜ töötleb?

Rebelmom OÜ töötleb nende olemasolevate ja potentsiaalsete klientide andmeid, kes on avaldanud soovi Rebelmom OÜ teenuseid kasutada või on neid teinud varasemalt. Teatud juhtudel töötleb ettevõte isikuandmeid, mis on kättesaadavad avalikest andmebaasidest.

3.Kliendi isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Ettevõte töötleb isikuandmeid selleks et pakkuda oma olemasolevatele ja potentsiaalsetele klientidele kvaliteetsemat teenust ja informatsiooni. Näiteks töötleb Rebelmom OÜ isikuandmeid klientide ostukäitumis kohta, kodulehe www.jaanahansman.ee külastatavuse, uudiskirja ja reklaamide lugemise ja avamise kohta. Isikuandmete töötlemine põhineb Andmekaitseseaduse artikli 6 lõike lõike 1 punktil f. Isikuandmete omanikul on õigus esitada kaebus Andmekaitseinspektsioonile.

Rebelmom OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Kliendibaasi loomine ja haldamine;
 • Teenuste/toodete loomine ja klientidele pakkumine;
 • Teenuste/toodete kasutatavuse analüüsimine ja täiustamine;
 • Käesoleva veebilehe haldamine ja arendamine;
 • Õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine;

4. Rebelmom OÜ töötleb järgmiseid isikuandmeid

 • Kontaktandmed – ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber;
 • Lepingu täitmise käigus kogutavad ja tekkivad andmed;
 • Automaatselt kogutavad andmed – kasutaja veebibrauserilt saadud andmed;
 • Uudiskirjaga saadud andmed – uudiskirja lugemise aktiivsus ja sisu;
 • Muud isikuandmed mis on kättesaadavad avalikest andmebaasidest (nt Google, www.rik.ee, www.teatmik.ee, Facebook, Instagram, LinkedIn jt.)

5. Isikuandmete jagamine ja säilitamine

Rebelmom OÜ ei edasta kliendi andmeid väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda ega ei jaga isikuandmeid kolmandate osapooltele va alljärgnevatel juhtudel:

 • Memberpress – online programmi liikmete haldamise süsteemi
 • Riikliku järelvalve asutustele (nt Politsei, KAPO jt.);
 • Võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele (nt maksehäireregistrid, kohtutäiturid)
 • Montonio maksekeskus
 • Zone – veebimajutuse haldaja
 • Klaviyo –  e-mailide edastamise ja haldamise süsteemi
 • Google – veebilehe kasutusstatistika analüüsi
 • Facebook – sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi

Hetkel kui klient teavitab soovist lõpetada isikuandmete kasutamine, siis eemaldatakse isiku andmed ettevõtte andmebaasist. Ettevõttel jääb õigus edastada infot isikuandmete kohta riikliku järelvalve asutustele kui see nõue tuleneb seadusest.

Rebelmom OÜ säilitab isikuandmeid niikaua kui nende kogumine on eesmärkide saavutamiseks vajalik ja kuni on vaja täita lepingutest ja/või seadusest tulenevaid kohustusi. Andmeid säilitatakse maksimaalselt 3 aastat.

6. Lingid teistele lehtedele ja manustatud sisu

Osadel lehtedel, näiteks blogis, on viited teistele kodulehtedele või sisaldavad manustatud sisu, näiteks Youtube video, mida saad otse blogist vaadata. Manustatud sisu tarbimisel tehnilises mõttes külastad teist kodulehte, kus kehtivad selle kodulehe tingimused.

Need lehed võivad teie kohta koguda andmeid, asendada küpsiseid või edastada teie andmeid kolmandatadele osapooltele.

7. Küpsised

Rebelmom OÜ veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutajatistikat.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient veebilehte kasutab, et kliendi jaoks veebilehe kasutamist isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. 

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Veebilehitsejad lubavad tihtipeale vaikimisi küpsisefailide säilitamist tarbija seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks: Chrome, Internet Explorer.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Rebelmom OÜ Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja ja muu statistika kohta.

Kui pole märgitud teisiti, on kogu veebilehe sisu autoriõiguste valdaja Rebelmom OÜ. See tähendab, et sisu kasutamine mis tahes kujul (ka osaliselt) on lubatud ainult Rebelmom OÜ loal.

Igale koopiale peab olema lisatud siinsele veebilehele viitav link.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil jaana@jaanahansman.ee.

Käesolevad privaatsustingimused on kehtivad alates 18.08.2020.a.